european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky
Countries of Origin: SK ; CZ Typ av ansökan: GTS
Dossier Number: Multi/TSG/0007/0055 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       21.05.2007
Date of Publication:       14.04.2010
Date of Registration:       22.02.2011
Date of 1st Amendment:       19.10.2017

Official Journal Publications
Official Journal L269 19.10.2017
Official Journal C167 11.05.2016
Official Journal L47  22.02.2011
Official Journal C94  14.04.2010Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan