european_commission
DOOR

Juridische mededeling | Vraagbaak | Zoek | Contact | Login 3C/3CG
Europese Commissie > Landbouw en plattelandsontwikkeling > Landbouw en voedingsmiddelen > DOOR > Denomination Information

Naam Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky
Countries of Origin: SK ; CZ Type aanvraag GTS
Dossier Number: Multi/TSG/0007/0055 Type product Categorie 1.2. Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)
Status Geregistreerd
 
Datum van indiening       21.05.2007
Date of Publication:       14.04.2010
Date of Registration:       22.02.2011
Date of 1st Amendment:       19.10.2017

Official Journal Publications
Official Journal C167 11.05.2016
Official Journal L47  22.02.2011
Official Journal C94  14.04.2010
Official Journal L269 19.10.2017Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bovenkant pagina