european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky
Countries of Origin: CZ ; SK Druh žádosti: ZTS
Dossier Number: Multi/TSG/0007/0055 Druh produktu: Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
Stav: Zaevidována
 
Datum podání:       21.05.2007
Date of Publication:       14.04.2010
Date of Registration:       22.02.2011
Date of 1st Amendment:       19.10.2017

Official Journal Publications
Official Journal C94  14.04.2010
Official Journal L47  22.02.2011
Official Journal C167 11.05.2016
Official Journal L269 19.10.2017Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky