european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut
Countries of Origin: DE Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: DE/PGI/0005/0717 Typ av produkt: Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       02.09.2008
Date of Publication:       29.06.2011
Date of Registration:       13.07.2012
Date of 1st Amendment:       01.03.2017

Official Journal Publications
Official Journal C189 29.06.2011
Official Journal C403 01.11.2016
Official Journal L182 13.07.2012
Official Journal L54  01.03.2017Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan