european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut
Countries of Origin: DE Druh žiadosti: CHZO
Dossier Number: DE/PGI/0005/0717 Druh výrobku: Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       02.09.2008
Date of Publication:       29.06.2011
Date of Registration:       13.07.2012
Date of 1st Amendment:       01.03.2017

Official Journal Publications
Official Journal C403 01.11.2016
Official Journal C189 29.06.2011
Official Journal L54  01.03.2017
Official Journal L182 13.07.2012Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky