european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut
Countries of Origin: DE Pieteikuma veids: AĢIN
Dossier Number: DE/PGI/0005/0717 Produkta veids: 1.6. grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       02.09.2008
Date of Publication:       29.06.2011
Date of Registration:       13.07.2012
Date of 1st Amendment:       01.03.2017

Official Journal Publications
Official Journal L182 13.07.2012
Official Journal C189 29.06.2011
Official Journal C403 01.11.2016
Official Journal L54  01.03.2017Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša