european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes
Countries of Origin: NL Druh žiadosti: ZTŠ
Dossier Number: NL/TSG/0007/01178 Druh výrobku: Trieda 1.7. Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       06.11.2013
Date of Publication:       12.05.2015
Date of Registration:       01.10.2015
Date of 1st Amendment:       01.06.2016

Official Journal Publications
Official Journal C156 12.05.2015
Official Journal L256 01.10.2015
Official Journal C194 01.06.2016Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky