european_commission
DOOR

Juridische mededeling | Vraagbaak | Zoek | Contact | Login 3C/3CG
Europese Commissie > Landbouw en plattelandsontwikkeling > Landbouw en voedingsmiddelen > DOOR > Denomination Information

Naam Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes
Countries of Origin: NL Type aanvraag GTS
Dossier Number: NL/TSG/0007/01178 Type product Categorie 1.7.Verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren en producten op basis van verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren
Status Geregistreerd
 
Datum van indiening       06.11.2013
Date of Publication:       12.05.2015
Date of Registration:       01.10.2015
Date of 1st Amendment:       01.06.2016

Official Journal Publications
Official Journal C156 12.05.2015
Official Journal C194 01.06.2016
Official Journal L256 01.10.2015Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bovenkant pagina