european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes
Countries of Origin: NL Pieteikuma veids: GTĪ
Dossier Number: NL/TSG/0007/01178 Produkta veids: 1.7. grupa. Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       06.11.2013
Date of Publication:       12.05.2015
Date of Registration:       01.10.2015
Date of 1st Amendment:       01.06.2016

Official Journal Publications
Official Journal C194 01.06.2016
Official Journal L256 01.10.2015
Official Journal C156 12.05.2015Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša