european_commission
DOOR

Právní upozornění | Často kladené otázky | Vyhledávání | Kontakt | Login 3C/3CG
Evropská komise > Zemědělství a rozvoj venkova > Zemědělství a potraviny > DOOR > Denomination Information

Jméno: Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes
Countries of Origin: NL Druh žádosti: ZTS
Dossier Number: NL/TSG/0007/01178 Druh produktu: Třída 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané
Stav: Zaevidována
 
Datum podání:       06.11.2013
Date of Publication:       12.05.2015
Date of Registration:       01.10.2015
Date of 1st Amendment:       01.06.2016

Official Journal Publications
Official Journal L256 01.10.2015
Official Journal C194 01.06.2016
Official Journal C156 12.05.2015Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.
Začátek stránky