european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Sklandrausis
Countries of Origin: LV Pieteikuma veids: GTĪ
Dossier Number: LV/TSG/0007/00914 Produkta veids: 2.3. grupa. Konditorejas izstrādājumi, maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       13.12.2011
Date of Publication:       15.11.2012
Date of Registration:       12.10.2013

Official Journal Publications
Official Journal C349 15.11.2012
Official Journal L272 12.10.2013


Lapas augša