european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Scrumbie de Dunăre afumată
Countries of Origin: RO Typ av ansökan: SGB
Dossier Number: RO/PGI/0005/02234 Typ av produkt: Klass 1.7. Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav
Status: Registrerad
 
Datum för insändande:       26.10.2016
Date of Publication:       08.05.2018
Date of Registration:       03.12.2018

Official Journal Publications
Official Journal L307 03.12.2018
Official Journal C162 08.05.2018


Till början av sidan