european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Browse
 
 

 
    
Входящ номер Страна Наименование Вид на заявлението Date Статус:
 
 
 
HR/PDO/0005/02178   Хърватия    Paška sol ЗНП 11/04/2019
Регистрирано
      
FR/PDO/0317/0131   Франция    Roquefort ЗНП 10/04/2019
Публикувано
      
IT/PDO/0105/0491   Италия    Cinta Senese ЗНП 05/04/2019
Подадено
      
IT/PDO/0105/0686   Италия    Piave ЗНП 05/04/2019
Подадено
      
IT/PDO/0117/1301   Италия    Salamini italiani alla cacciatora ЗНП 05/04/2019
Подадено
      
IT/PGI/0005/02453   Италия    Olio di Roma ЗГУ 05/04/2019
Подадено
      
IT/PGI/0317/0305   Италия    Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte ЗГУ 05/04/2019
Подадено
      
PT/PDO/0105/0082   Португалия    Anona da Madeira ЗНП 05/04/2019
Подадено
      
BG/PDO/0005/02306   България    „Странджански манов мед“/ “Maнов мед от Странджа” (“Strand (...) ЗНП 02/04/2019
Регистрирано
      
GB/PDO/0005/02452   Обединено кралство    Gower Salt Marsh Lamb ЗНП 01/04/2019
Подадено
      
AT/TSG/0007/02289   Австрия    Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / (...) ГТС 26/03/2019
Регистрирано
      
AT/TSG/0007/02290   Австрия    Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / (...) ГТС 26/03/2019
Регистрирано
      
IT/PDO/0317/0021   Италия    Provolone Valpadana ЗНП 26/03/2019
Публикувано
      
FR/PDO/0217/0105   Франция    Abondance ЗНП 25/03/2019
Публикувано
      
HU/TSG/0007/01113   Унгария    Rögös túró ГТС 25/03/2019
Публикувано
      
IT/PGI/0105/0127   Италия    Asparago verde di Altedo ЗГУ 14/03/2019
Подадено
      
   
 
Top of the page