european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Haricot de Castelnaudary
Countries of Origin: FR Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: FR/PGI/0005/02450 Вид на продукта: Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
Статус: Подадено
 
Дата на подаване на заявлението:       08.03.2019


Top of the page