european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Forfar Bridie
Countries of Origin: GB Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: GB/PGI/0005/02297 Вид на продукта: Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
Статус: Подадено
 
Дата на подаване на заявлението:       28.02.2017


Top of the page