Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιε
     
Επικοινωνία | Αναζήτηση στον EUROPA  

xxx   ligne  

2009

 

Special edition: Statement from Commissioner Fischer Boel on the Court of Auditors’ Annual Report [pdf en]

Special edition: Commission proposes concrete actions to improve functioning of the food supply chain in the EU [pdf en]

Special edition: Food and drink: Commission proposes actions to get the most out of marketing standards and quality schemes [pdf en]

Special edition: Commission launches the debate on how European agriculture can adapt to climate change [pdf en]

Special edition: Less Favoured Areas: Commission intensifies cooperation with national authorities in order to simplify and better target the aid. [pdf en]

 

  ligne verticale  

Αρχεία:

| 20082007 | 2006 | 20052004 | 2003 | 20022001 | 2000  

οριζόντιος κανόνας


                 

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  |  Αρχή σελίδας