Belangrijke juridische mededeling
   
Contact | Zoeken op EUROPA  

Newsletter   ligne  

2004

Nr. 70 - December 2004 - Januari 2005
Mariann Fischer Boel, commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, gaat aan het werk [pdf]

Nr. 69 - November 2004
De Raad zet het licht op groen voor het actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw [pdf]

Nr. 68 - Oktober 2004
Levenskwaliteit op het platteland: de Leader ervaring als bouwsteen voor de toekomst [pdf]

Nr. 67 - September 2004
Afscheid van Franz Fischler [pdf]

Nr. 66 - Juli/Augustus 2004
Kaderovereenkomst van de WTO voor een billijker handel in landbouwproducten [pdf]

Nr. 65 - Juni 2004
Nieuw EU-initiatief om de WTO-landbouwonder–handelingen weer op gang te brengen [pdf]

Speciale editie - Mei 2004
Tweede fase van de hervorming van het GLB [pdf]

Nr. 64 - Mei 2004
Toetreding van tien nieuwe lidstaten brengt meer met zich dan alleen 4 miljoen landbouwers / Tenuitvoerlegging van de hervorming van het GLB [pdf]

Nr. 63 - April 2004
Commissaris Fischler geeft duidelijke signalen over de uitbreiding en het GLB / Verslag over nieuwe marktvooruitzichten werpt licht op het effect van de hervorming van het GLB [pdf]

Nr. 62 - Maart 2004
Ambitieuze maatregelen op het gebied van de plattelandsontwikkeling in Hongarije / DG Landbouw in de schijnwerpers op de Landbouwbeurs van Berlijn, Parijs en Verona [pdf]

Nr. 61 - Februari 2004
Openbaar debat over een actieplan ter bevordering van de biologische landbouw / Vaststelling van het jaarprogramma voor 2004 inzake de verdeling van voedselhulp [pdf]

Nr. 60 - December 2003/januari 2004
Plattelandsontwikkeling (Salzburg) - Hervormingvan het GLB (tabak, olijfolie, katoen en hop) [pdf]

 

  ligne verticale  

Newsletter

linj
Landbouw  |  Bovenkant pagina