Belangrijke juridische mededelingen
   
  Europese Commissie > Landbouw > Publicaties
Newsletter   verticale lijn  

Archief 2002

No 50 - December 2002/Januari 2003
Stuurgroep Leader+ evalueert vooruitgang [pdf]

Nr. 49 - November 2002
De bergen staan hoog op de agenda van de Europese Commissie [pdf]

Nr. 48 - September 2002
Landbouw belangrijk thema op Wereldtop over duurzame ontwikkeling [pdf]

Nr. 47 - September 2002
De Commissie helpt de landbouw na de overstromingen [pdf]

Nr. 46 - Juli/Augustus 2002
Tussentijdse beoordeling van het GLB [pdf]

Nr. 45 - Juni 2002
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij plattelandsontwikkeling - Eurobarometer [pdf]

Nr. 44 - Mei 2002
Tussentijdse beoordeling van het GLB - Etiketteringsregels voor wijn [pdf]

Nr. 43 - April 2002
Gevolgen toetreding - Geografische aanduidingen [pdf]

Nr. 42 - Maart 2002 2002
De uitbreiding: een succesvolle integratie van de nieuwe lidstaten in het GLB [pdf]

Nr. 41 - Februari 2002
Afzetbevordering voor EU-landbouwproducten buiten de Unie [pdf]

Nr. 40 - Januari 2002
Doha - Sapard [pdf]

  verticale lijn  

Newsletter

linj

Landbouw I Publicaties I Bovenkant pagina