Навигационна пътека

 

Допълнителни инструменти

Потребителско доверие

Повече от 70 % от европейците изразяват доверие в биологичните продукти. Въпреки това близо 60 % от тях биха подкрепили подобряване на системата за контрол. Когато говорим за потребителско доверие, става дума за нещо повече от качество. Става дума също така за опазване на околната среда, осигуряване на добри условия за животните и подкрепа за развитието на селските райони.

Сертифициране и доверие

  • Логото за биопродукти и етикетирането на ЕС са бърз и лесен начин потребителите да разпознават биологичните продукти и важна стъпка към гарантиране на запазването на високи стандарти на биологичната продукция.
  • Качество на храните — 90 % от европейците смятат, че по определение „биологично“ означава „без ГМО“. Научете какви ограничения са в сила относно пестицидите, изкуствените торове и антибиотиците и как практикуващите биологично земеделие фермери създават качествена продукция чрез редуване на културите и отглеждане на сезонни култури.
  • Проверки и контрол. Само половината европейци знаят, че всички практикуващи биологично земеделие трябва да бъдат контролирани поне веднъж в годината. Научете какъв е процесът на контрол от началото до края.
  • Къса верига на доставки. Биологичното земеделие означава, че времето и разстоянието от фермата до вашата кухня са намалени значително.

Околна среда

Биологичната продукция съчетава най-добрите екологични практики, високо равнище на биоразнообразие и опазване на природните ресурси. Това е метод на производство, при който се използват естествени вещества и процеси. Биологичното производство предоставя обществени блага, които допринасят за опазването на околната среда.

Хуманно отношение към животните.

Прилагането на високи стандарти за хуманно отношение към животните, съблюдаващи конкретните нужди на видовете, е част от принципите на биологичното производство. Това включва подбиране на подходящи породи и животновъдни практики, както и поддържане на здравето на животните чрез насърчаване на тяхната естествена имунологична защита. Благосъстоянието на животните трябва да се гарантира по време на целия производствен процес.