Vigtige juridiske meddelelser
   
Kontakt | Søgning på EUROPA  

  lodret lineal  

Denne side omhandler de lister, der er et resultat af den gældende lovgivning inden for den fælles markedsordning for vin. Der er tale om links til disse lister og til den seneste offentliggørelse af listen i Den Europæiske Unions Tidende.

Lister – vinsectoren  

Liste 01:
Liste over de nationale kontaktinstanser, der varetager forbindelserne til Kommissionens tjenestegrene og de øvrige medlemsstater i forbindelse med skærpelsen af kontrolforanstaltningerne i vinsektoren [en pdf]
(Artikel 82, stk.2, i forordning (EF) nr. 555/2008)

Liste 02:
Liste der myndigheder, der har kompetence til at udstede de dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og til at føre til- og afgangsbøger i vinsektoren
[en pdf]
(49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 )

Liste 03:
Liste over instanser med beføjelse til at attestere beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse på ledsagedokumenter til vintransport [en pdf]
(artikel 49 i Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009)

Liste 04:
Liste over officielle eller officielt anerkendte organer, der kan tildele udmærkelser til bordvin med geografisk betegnelse, kvbd og indførte vine med geografisk betegnelse
(Offentliggøres i henhold til artikel 21, i forordning (EF) nr. 753/2002)
(Der er ikke længere noget lovkrav om at offentliggøre listen.)

Liste 05:
Liste over de myndigheder eller instanser, der er udpeget af Medlemsstaterne, til at anvende forordning (EF) 1623/2000 om den faelles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer [en pdf] (Artikel 102 (b), forordning (EF) 1623/2000) (+ 1774/2004)

Liste 06:
Liste over officielle organer og laboratorier, der er godkendt eller udpeget af tredjelandene til at udfærdige de dokumenter, der skal ledsage ethvert parti vin, som importeres til EU (Artikel 48 i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008) [en pdf]
Denne liste annullerer og erstatter den liste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 139 af 5. juni 2008, s. 1

Liste 07:
Fortegnelse over kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder
(Offentliggjort i henhold til artikel 54, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999) (2009/C 187/01) [pdf]
(Nærværende liste afspejler situationen den 31. juli 2009. Den annullerer og erstatter den liste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 106 af 10. maj 2007, s. 1.)

Liste 08:
Liste over navnene på mindre geografiske enheder end medlemsstaten, jf. artikel 51, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (Bordvin med geografisk betegnelse)
(Offentliggjort i henhold til artikel 28, litra a), i forordning (EF) nr. 753/2002) (2009/C 187/02) [pdf]
(Nærværende liste afspejler situationen den 31. juli 2009. Den annullerer og erstatter den liste, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 67 af 12. marts 2008, s. 9.)

Liste 09:
Liste over de af medlemsstaterne udpegede nationale myndigheder, der fører kontrol med overholdelsen af fællesskabsbestemmelserne for vinsektoren (offentliggjort i henhold til artikel 185d i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007)  [en pdf]
 

Liste 10:
Liste over de af medlemsstaterne udpegede laboratorier, der er bemyndiget til at foretage officielle analyser i vinsektoren (offentliggjort i henhold til artikel 185d i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007)  [en pdf]

Liste 11:
Liste over klassificeringer af druesorter til vinfremstilling
(Der er ikke længere noget lovkrav om at offentliggøre listen.)

Liste 12:
Liste over de myndigheder, der af medlemsstaterne er bemyndiget til at deklassere kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder (kvbd)
(Artikel 10 i forordning (EF) nr. 1607/2000) [en pdf]

Liste 13:
Liste over godkendte destillationsvirksomheder
(Artikel 42 i forordning (EF) nr. 1623/2000) [en pdf]

Liste 14:
Liste over navnene på mousserende kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder (mkvbd) (Bilag VI, afsnit D.2, i forordning (EF) nr. 1493/1999) [en pdf]

Liste 15:
Specifikke geografiske angivelser for delvis gæret druemost bestemt til direkte konsum eller vin af overmodne druer produceret på medlemsstaternes område [en pdf]
(Artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 753/2002)

Liste 16:
Typer af geografiske enheder og navne på bestemte dyrkningsområder, hvortil hører de geografiske enheder, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen indtil den 31. august 2003
(Artikel 31, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 753/2002) [en pdf]

Liste 17:
Navne på de geografiske enheder, der er mindre end det bestemte dyrkningsområde, ledsaget af navnet på en kommune, der anvendes repræsentativt for alle de kommuner, hvis område den geografiske enhed strækker sig over
(Artikel 31, stk. 3, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 753/2002) [en pdf]

Liste 18:
Geografiske enheder, der er større end det bestemte dyrkningsområde
(Artikel 32 i forordning (EF) nr. 753/2002) [en pdf]

Liste 19:
Liste over godkendte virksomheder  [enfr pdf]
(Artikel 92, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 (salg af vinalkohol med henblik på anvendelse som bioethanol i brændstofsektoren i Det Europæiske Fællesskab))
Liste offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C 256, s. 9, den 24.10.2006.

Liste 20:
Liste over de officielle eller officielt anerkendte organer, som medlemsstaterne har bemyndiget til at udstede attester til bekræftelse af, at vine opfylder betingelserne for at være omfattet af de indrømmelser, der er fastsat i aftaler med tredjelande  [en pdf]
(artikel 52 i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008)

Liste 21:
Liste over de af medlemsstaterne udpegede kompetente myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser i vinsektoren
(offentliggjort i henhold til artikel 118o i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007)   [en pdf] 
 

  lodret lineal  

Startside

"Notices for the public"
deenfr

Retsforskrifter
deenfr

Statistikker og data
deenfr

Produktionskapacitet
deenfr

Tredjelande
deenfr

Forvaltningskomitéen
deenfr

Lists


E-Bacchus

 


Landbrug og Udvikling af Landdistrikter I Landbrugsmarkederne I Vinsektoren I Top