Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europeiska unionen --  |   -- Länder utanför EU --  |   -- Traditionella uttryck --  |   -- Tillkännagivande till allmänheten --  |   -- Statistik --  |   -- Kontakt --  |   -- Information --  
 

"E-Bacchus" är en databas med   


-  registret över skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013,   


-  skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar i länder utanför EU som även gäller i EU, enligt bilaterala vinhandelsavtal mellan EU och de berörda länderna,   


-  skyddade traditionella uttryck i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013.

  • Datum för senaste ändring – EU-länder: fredag, 18 maj 2018 19:28:18
  • Datum för senaste ändring – Länder utanför EU: torsdag, 22 juni 2017 12:41:55
  • Datum för senaste ändring – Traditionella uttryck: måndag, 08 april 2013 14:58:32
  • Datum för senaste synkronisering av databasen: torsdag, 24 maj 2018 22:01:16
  • Antal besökare: 130432 .