Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Európska únia --  |   -- Tretie krajiny --  |   -- Tradičné pojmy --  |   -- Oznámenie pre verejnosť --  |   -- Štatistiky --  |   -- Kontakt --  |   -- Informácie --  
 

"E-Bacchus" je databáza, ktorá obsahuje:   


-  register označení pôvodu a zemepisných označení vín chránených v EÚ v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013;   


-  zoznam zemepisných označení a pomenovaní pôvodu z tretích krajín, ktoré sú v EÚ chránené na základe dvojstranných dohôd o obchode s vínom;   


-  zoznam tradičných pojmov, ktoré sú v EÚ chránené na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

  • Dátum poslednej zmeny – členské štáty: Pondelok, 30 január 2017 10:17:16
  • Dátum poslednej zmeny – tretie krajiny: Pondelok, 21 december 2015 13:00:49
  • Dátum poslednej zmeny – Tradičné pojmy: Pondelok, 08 apríl 2013 14:58:32
  • Dátum poslednej synchronizácie databázy: Pondelok, 22 máj 2017 22:01:25
  • Túto stránku navštívilo 30253547 používateľov.