Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europos Sąjunga --  |   -- Trečiosios šalys --  |   -- Tradiciniais terminais --  |   -- Pranešimas visuomenei --  |   -- Statistika --  |   -- Kontaktai --  |   -- Informacija --  
 

„E-Bacchus“ – tai duomenų bazė, kurioje yra:   


-  kilmės vietų ir geografinių nuorodų, saugomų ES pagal reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, registras;   


-  ES nepriklausančių šalių geografinių ir kilmės vietos nuorodų, saugomų ES laikantis dvišalių prekybos vynu susitarimų, kuriuos sudarė ES ir atitinkamos ES nepriklausančios šalys, sąrašai;   


-  tradicinių terminų, saugomų ES pagal reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, sąrašai.

  • Paskutinį kartą su valstybėmis narėmis susiję pakeitimai atlikti Pirmadienis, 30 Sausio 2017 10:17:16
  • Paskutinį kartą su trečiosiomis šalimis susiję pakeitimai atlikti Pirmadienis, 21 Gruodžio 2015 13:00:49
  • Data paskutinį kartą keistas - Tradiciniais terminais: Pirmadienis, 08 Balandžio 2013 14:58:32
  • Paskutinį kartą duomenų bazė sinchronizuota Ketvirtadienis, 23 Kovo 2017 22:01:33
  • Šioje svetainėje apsilankyta 27823815 kartus (-ų, -ą).