Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europeiska unionen --  |   -- Трети страни --  |   -- Традиционни наименования --  |   -- Публично известие --  |   -- Статистика --  |   -- За контакти --  |   -- Информация --  
 

"„E-Bacchus“ е база данни, която  


-  се състои от регистъра на наименованията за произход и географските указания, защитени в ЕС в съответствие с Регламент (EO) № 1234/2007 на Съвета,  


-  съдържа географски указания и наименования за произход от държави извън ЕС, които са защитени в Съюза в съответствие с двустранни споразумения за търговия с вина, сключени между него и въпросните държави,  


-  изброява традиционните наименования, защитени в ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета."

  • Дата на последната промяна – Държави-членки: Сряда, 11 Декември 2013 17:40:46
  • Дата на последната промяна – Трети страни: Петък, 25 Януари 2013 17:11:12
  • Дата на последната промяна – Традиционни наименования: Понеделник, 08 Април 2013 14:58:32
  • Дата на последната синхронизация на базата данни: Понеделник, 01 Септември 2014 22:01:11
  • Този сайт е посетен 9569457 пъти.