Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europeiska unionen --  |   -- Länder utanför EU --  |   -- Traditionella uttryck --  |   -- Tillkännagivande till allmänheten --  |   -- Kontakt --  |   -- Information --  
 

EU:s register över skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB) har ändrats!

Från och med den 1 april 2019 ger det nya elektroniska registret eAmbrosia – EU:s register över geografiska beteckningar enkel åtkomst till information om skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för viner. Det går exempelvis att hitta vinernas status (inlämnad, offentliggjord eller registrerad), produktspecifikationer och hänvisningar till den rättsliga grunden. Uppdatera dina bokmärken:

https://ec.europa.eu/geographical-indications-register