Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Uniunea Europeană --  |   -- Ţări terţe --  |   -- Mențiuni tradiționale --  |   -- Aviz public --  |   -- Contact --  |   -- Informaţii --  
 

Registrul denumirilor de origine protejate (DOP) și al indicațiilor geografice protejate (IGP) al UE s-a schimbat!

Din 1 aprilie 2019, un nou registru electronic, „eAmbrosia - registrul indicațiilor geografice din UE” oferă informații ușor accesibile despre DOP și IGP vitivinicole, inclusiv despre statutul lor (depuse, publicate sau înregistrate), caietul de sarcini aferent și trimiterea la temeiul juridic. Vă invităm să vă actualizați linkul de la Favorite:

https://ec.europa.eu/geographical-indications-register