Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Euroopan unioni --  |   -- Yhteisön ulkopuoliset maat --  |   -- Perinteinen merkintä --  |   -- Julkinen ilmoitus --  |   -- Yhteydenotot --  |   -- Tiedonhaku --  
 

EU:n suojattujen alkuperänimitysten (SAN) ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen (SMM) rekisteriä on muutettu.

Huhtikuun 1. päivänä 2019 otettiin käyttöön uusi sähköinen rekisteri ”e-Ambrosia - EU:n maantieteellisten merkintöjen rekisteri”. Se tarjoaa helposti käytettävissä olevaa tietoa viinien SAN-nimityksistä ja SMM-merkinnöistä ja niitä koskevien hakemusten käsittelyn vaiheesta (hakemus jätetty, julkaistu, rekisteröity), tuote-eritelmistä sekä oikeudellisesta perustasta. Päivitä kirjanmerkkisi:

https://ec.europa.eu/geographical-indications-register