Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Европейски съюз --  |   -- Трети страни --  |   -- Традиционни наименования --  |   -- Публично известие --  |   -- За контакти --  |   -- Информация --  
 

Регистърът на ЕС на защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ) е променен!

От 1 април 2019 г. има нов електронен регистър, „eAmbrosia — регистърът на географските означения на ЕС“, който предоставя лесен достъп до информация за ЗНП и ЗГУ на вина, включително техния статус (подадено, публикувано или регистрирано), тяхната продуктова спецификация и препратка към правното основание. Моля, актуализирате отметките си:

https://ec.europa.eu/geographical-indications-register