Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europeiska unionen --  |   -- Länder utanför EU --  |   -- Traditionella uttryck --  |   -- Tillkännagivande till allmänheten --  |   -- Statistik --  |   -- Kontakt --  |   -- Information --  
 

"E-Bacchus" är en databas med   


-  registret över skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013,   


-  skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar i länder utanför EU som även gäller i EU, enligt bilaterala vinhandelsavtal mellan EU och de berörda länderna,   


-  skyddade traditionella uttryck i EU, enligt förordning (EU) nr 1308/2013.

  • Datum för senaste ändring – EU-länder: måndag, 26 oktober 2015 11:25:45
  • Datum för senaste ändring – Länder utanför EU: måndag, 21 december 2015 13:00:49
  • Datum för senaste ändring – Traditionella uttryck: måndag, 08 april 2013 14:58:32
  • Datum för senaste synkronisering av databasen: måndag, 23 januari 2017 22:01:07
  • Antal besökare: 25764682 .