Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Europeiska unionen --  |   -- Länder utanför EU --  |   -- Traditionella uttryck --  |   -- Tillkännagivande till allmänheten --  |   -- Statistik --  |   -- Kontakt --  |   -- Information --  
 

E-Bacchus är en databas med  


-  registret över skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i EU, enligt rådets förordning nr 1234/2007,  


-  skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar i länder utanför EU som även gäller i EU, enligt bilaterala vinhandelsavtal mellan EU och de berörda länderna,  


-  skyddade traditionella uttryck i EU, enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

  • Datum för senaste ändring – EU-länder: tisdag, 11 november 2014 14:35:12
  • Datum för senaste ändring – Länder utanför EU: fredag, 25 januari 2013 17:11:12
  • Datum för senaste ändring – Traditionella uttryck: måndag, 08 april 2013 14:58:32
  • Datum för senaste synkronisering av databasen: tisdag, 03 mars 2015 22:01:02
  • Antal besökare: 12858563 .