Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Unia Europejska --  |   -- Kraje trzecie --  |   -- Określenia tradycyjne --  |   -- Ogłoszenie --  |   -- Statystyki --  |   -- Kontakt --  |   -- Informacje --  
 

„E-Bacchus” to baza danych, która obejmuje:  


-  rejestr nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych chronionych w UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013,  


-  oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia obowiązujące poza UE, które są chronione w UE zgodnie z dwustronnymi umowami w sprawie handlu winem zawartymi między UE a krajami spoza UE,  


-  określenia tradycyjne chronione w UE zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013.

  • Data ostatniej zmiany – Państwa członkowskie: poniedziałek, 13 sierpnia 2018 14:55:14
  • Data ostatniej zmiany – kraje trzecie: czwartek, 07 lutego 2019 14:20:06
  • Data ostatniej zmiany – Określenia tradycyjne: środa, 13 lutego 2019 13:18:32
  • Data ostatniej synchronizacji bazy danych: poniedziałek, 22 kwietnia 2019 22:00:47
  • Liczba odwiedzin na stronie: 284745 .