Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Unia Europejska --  |   -- Kraje trzecie --  |   -- Określenia tradycyjne --  |   -- Ogłoszenie --  |   -- Statystyki --  |   -- Kontakt --  |   -- Informacje --  
 

„E-Bacchus” to baza danych, która obejmuje:  


-  rejestr nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych chronionych w UE zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007,  


-  oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia obowiązujące poza UE, które są chronione w UE zgodnie z dwustronnymi umowami w sprawie handlu winem zawartymi między UE a krajami spoza UE,  


-  określenia tradycyjne chronione w UE zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007.

  • Data ostatniej zmiany – Państwa członkowskie: wtorek, 11 listopad 2014 14:35:12
  • Data ostatniej zmiany – kraje trzecie: piątek, 25 styczeń 2013 17:11:12
  • Data ostatniej zmiany – Określenia tradycyjne: poniedziałek, 08 kwiecień 2013 14:58:32
  • Data ostatniej synchronizacji bazy danych: czwartek, 25 grudzień 2014 22:01:14
  • Liczba odwiedzin na stronie: 11601146 .