Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Eiropas Savienība --  |   -- Trešās valstis --  |   -- Tradicionālie apzīmējumi --  |   -- Paziņojums sabiedrībai --  |   -- Statistikas dati --  |   -- Kontakti --  |   -- Informācija --  
 

“E-Bacchus” ir datubāze.  


-  Tajā iekļauts reģistrs, kurā ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumi, kas Eiropas Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007,  


-  Datubāzē iekļauts arī ārpussavienības valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumi, kas Eiropas Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar tādiem divpusējiem līgumiem par vīna tirdzniecību, kas noslēgti starp ES un ārpussavienības valstīm,  


-  Tajā iekļauti tādu tradicionālu nosaukumu saraksti, kas Eiropas Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007.

  • Datums, kad izdarītas jaunākās izmaiņas – Dalībvalstis: otrdiena, 11 novembris 2014 14:35:12
  • Datums, kad izdarītas jaunākās izmaiņas – Trešās valstis: piektdiena, 25 janvāris 2013 17:11:12
  • Datums, kad izdarītas jaunākās izmaiņas – Tradicionālie apzīmējumi: pirmdiena, 08 aprīlis 2013 14:58:32
  • Datu bāzes sinhronizācijas diena: ceturtdiena, 29 janvāris 2015 22:01:12
  • Šajā vietnē bijuši 12258380 apmeklētāji.