Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Eiropas Savienība --  |   -- Trešās valstis --  |   -- Tradicionālie apzīmējumi --  |   -- Paziņojums sabiedrībai --  |   -- Statistikas dati --  |   -- Kontakti --  |   -- Informācija --  
 

“E-Bacchus” ir datubāze.   


-  Tajā iekļauts reģistrs, kurā ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumi, kas Eiropas Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013,   


-  Datubāzē iekļauts arī ārpussavienības valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumi, kas Eiropas Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar tādiem divpusējiem līgumiem par vīna tirdzniecību, kas noslēgti starp ES un ārpussavienības valstīm,   


-  Tajā iekļauti tādu tradicionālu nosaukumu saraksti, kas Eiropas Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013.

  • Datums, kad izdarītas jaunākās izmaiņas – Dalībvalstis: pirmdiena, 13 augusts 2018 14:55:14
  • Datums, kad izdarītas jaunākās izmaiņas – Trešās valstis: ceturtdiena, 07 februāris 2019 14:20:06
  • Datums, kad izdarītas jaunākās izmaiņas – Tradicionālie apzīmējumi: trešdiena, 13 februāris 2019 13:18:32
  • Datu bāzes sinhronizācijas diena: sestdiena, 20 aprīlis 2019 22:00:30
  • Šajā vietnē bijuši 283814 apmeklētāji.