Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Euroopa Liit --  |   -- Kolmandad riigid --  |   -- Traditsioonilised nimetused --  |   -- Avalik teadaanne --  |   -- Statistika --  |   -- Kontakt --  |   -- Teave --  
 

„E-Bacchus" on andmebaas, mis hõlmab  


-  päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registrit, mis on kaitstud vastavalt määrusele (EL) nr 1308/2013;   


-  ELi mittekuuluvate riikide geograafilisi tähiseid ja päritolunimesid, mis on ELis kaitstud vastavalt ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kahepoolsetele veinikaubanduse lepingutele;   


-  määruse (EL) nr 1308/2013 alusel ELis kaitstud traditsioonilisi nimetusi.

  • Viimati muudetud – Liikmesriigid: esmaspäev, 13 august 2018 14:55:14
  • Viimati muudetud – Kolmandad riigid: neljapäev, 07 veebruar 2019 14:20:06
  • Viimati muudetud – Traditsioonilised nimetused: kolmapäev, 13 veebruar 2019 13:18:32
  • Andmebaas viimati sünkroniseeritud: laupäev, 20 aprill 2019 22:00:30
  • Veebisaiti on külastatud 283940 korda.