Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Den Europæiske Union --  |   -- Lande uden for EU --  |   -- Traditionelle benævnelser --  |   -- Meddelelse til offentligheden --  |   -- Statistik --  |   -- Kontakt --  |   -- Information --  
 

"E-Bacchus" er en database,  


-  som indeholder registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i henhold til Rådets forordning nr. 1234/2007,  


-  som indeholder ikke-EU-landes geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, der er beskyttet i EU i henhold til bilaterale aftaler om handel med vin, der er indgået mellem EU og de pågældende lande,  


-  som indeholder de traditionelle udtryk, der er beskyttet i EU i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007.

  • Dato for seneste ændring – EU-lande: tirsdag, 11 november 2014 14:35:12
  • Dato for seneste ændring – lande uden for EU: fredag, 25 januar 2013 17:11:12
  • Dato for seneste ændring – Traditionelle benævnelser: mandag, 08 april 2013 14:58:32
  • Dato for seneste synkronisering af databasen: torsdag, 25 december 2014 22:01:14
  • Antal besøg: 11603054 .