Navigation path

 -- E-BACCHUS --  |   -- Eiropas Savienība --  |   -- Trešās valstis --  |   -- Tradicionālie apzīmējumi --  |   -- Paziņojums sabiedrībai --  |   -- Statistikas dati --  |   -- Kontakti --  |   -- Informācija --  
 

Statistikas dati - Trešās valstis: Wine with a name of origin

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kopējais skaits: 696

Dati

  Amerikas Savienotās Valstis: 696
 Atpakaļ
Rezultāti PDF formātā