Viktigt rättsligt meddelande
 
Kontakt | Sök på EUROPA  

miljö   vertikalt streck  

EU:s jordbruk och den gemensamma jordbrukspolitiken – vanliga frågor

Varför behövs den gemensamma jordbrukspolitiken?
 

Varför behöver EU en gemensam jordbrukspolitik?

Med den gemensamma jordbrukspolitiken säkras en rättvis konkurrens och gemensamma kvalitets- och säkerhetsnormer för den mat vi äter. Den leder också till en välfungerande inre marknad. Dagens stora utbud av matvaror skulle ha varit otänkbart utan den inre marknaden, som till viss del har kommit till tack vare den gemensamma jordbrukspolitiken.

Utan den gemensamma jordbrukspolitiken skulle enskilda EU-länder fortfarande ge bidrag till sina bönder. Det skulle leda till konkurrens om bidragen, som skulle behöva styras av EU:s regler om statligt stöd. Resultatet skulle bli högre totala utgifter.


Borde den gemensamma jordbrukspolitiken avskaffas?

Nej. Vi kan inte äventyra vår livsmedelsförsörjning genom att ta bort jordbrukarnas skydd mot kriser. Vi kan inte räkna med att marknadskrafterna på egen hand ska kunna skydda våra landskap mot klimatförändringar eller hjälpa våra jordbrukare att hantera globaliseringen.

För att kunna lösa sådana problem och utmaningar håller EU på att modernisera och förenkla sin jordbrukspolitik.

I dag vågar jordbrukarna anpassa sin produktion till marknadens signaler, eftersom inkomststödet ger dem en viss ekonomisk trygghet. Dessutom får jordbruksföretagen hjälp med att bli mer hållbara, så att de kan klara sig i den globala konkurrensen.

Målet är ett ännu enklare, effektivare och mer ändamålsenligt stödsystem.
 

Varför behöver bönderna offentliga bidrag – tjänar de inte tillräckligt redan?

I motsats till vad många tror är ett jordbruksföretag ingen guldgruva. Bönderna arbetar mer och tjänar mindre än många andra yrkesgrupper. Viktiga investeringar i företagen är kostsamma och avkastningen kommer först flera månader eller år senare.

Jordbrukarna får inkomststöd för att de levererar kollektiva nyttigheter som den inre marknaden inte ensam kan stå för, t.ex. miljöskydd, djurskydd och säker mat av hög kvalitet. EU:s normer på dessa områden är bland de strängaste i världen. Därför är det också dyrare att producera livsmedel i EU än i länder som saknar sådana normer.

Jordbrukarna i EU har alltså höga kostnader för att producera livsmedel och kostnaderna förväntas stiga till följd av effekterna av klimatförändringarna. Utan offentligt stöd skulle de få mycket svårt att konkurrera med jordbrukare i andra länder.

 

 

  vertikalt streck  

En bild av jordbruket i EU

Basfakta om jordbrukspolitiken

Varför behövs jordbrukspolitiken?

Vad kostar det?

Reformer

Myt eller verklighet?

Landsbygdsutveckling

Matpriser

Jordbrukspolitiken och miljön

Jordbrukspolitiken och handeln

Jordbrukspolitiken och utvecklingsländerna

Bra och säker mat

Djurhälsa och djurskydd


 


Jordbruk och landsbygdsutveckling I Till brjan

Senaste uppdatering: 15-06-2011