Pomembno pravno obvestilo
 
Kontakt | Iskalnik  po portalu EUROPA  

Okolje   navpična črta  

Skupna kmetijska politika (SKP) in kmetijstvo Evropske unije – pogosta vprašanja

Čemu SKP?
 

Zakaj potrebujemo „skupno“ kmetijsko politiko na ravni EU?

SKP zagotavlja pošteno konkurenco in skupne standarde kakovosti in varnosti za naša živila. Pomembna je za delovanje enotnega trga. Velike pestrosti proizvodov, ki jih lahko danes postavimo na mizo, ne bi bilo brez enotnega trga, ki so ga pomagale oblikovati politike, kot je SKP.

Če ne bi imeli skupne kmetijske politike, bi posamezne države članice še vedno subvencionirale svoje kmete. Kmetje bi začeli tekmovati za subvencije. Subvencije bi bilo treba urejati s pravili EU za državno pomoč, to pa bi povečalo skupno porabo.


Ali bi bilo treba SKP ukiniti?

Ne. Ne moremo se igrati z oskrbo s hrano in odstraniti vse obrambne mehanizme, ki varujejo pred krizo. Če želimo naše dežele zavarovati pred klimatskimi spremembami in kmetom pomagati pri spopadanju z izzivi globalizacije, se ne moremo zanesti zgolj na tržne sile.

Za premostitev teh težav Evropska unija aktivno posodablja in poenostavlja SKP.

Kmetje se zdaj lahko ravnajo po tržnih signalih, saj jim SKP daje dohodkovno podporo in določeno raven finančne varnosti. Kmetije lahko postajajo trajnostne in so kos globalni konkurenci.

Oblikovati želimo še enostavnejši, učinkovitejši in uspešnejši sistem podpore.
 

Zakaj kmetje potrebujejo javno podporo – ali ne zaslužijo že dovolj?

V nasprotju s prepričanjem mnogih kmetijstvo ni pridobitna dejavnost. V primerjavi z drugimi poklici je delavnik kmeta pogosto daljši, zaslužek pa manjši. Naložbe v kmetijske dejavnosti so drage, obrestujejo se šele čez mesece, včasih celo leta.

Kmetje v Evropski uniji prejemajo dohodkovno podporo za skrb za tiste javne dobrine, ki jih zgolj trg ne more zagotoviti: za varstvo okolja, dobro počutje živali, visokokakovostno in varno hrano. Standardi Evropske unije na teh področjih so med najstrožjimi na svetu. Pridelava hrane je zato v Evropi dražja kot v državah, kjer taki standardi niso obvezni.

Zaradi visokostroškovne pridelave hrane bi evropski kmetje brez javne podpore ne mogli biti konkurenčni kmetom v drugih državah. Pravzaprav se bo strošek trajnostnega kmetovanja zaradi vedno večjega vpliva podnebnih sprememb samo še povečeval.

 

 

  navpična črta  

O kmetijstvu Evropske unije

Osnovni podatki o SKP

Čemu SKP

Stroški SKP

Reforme SKP

Resnica ali mit

Razvoj podeželja

Cena hrane

SKP in okolje

SKP in trgovina

SKP in države v razvoju

Kakovost in varnost hrane

Zdravje in dobro počutje živali


 


Kmetijstvo in razvoj podeželja I Na vrh

Zadnja sprememba: 20-06-2011