Svarīgs juridisks paziņojums
 
Kontakti | Meklēt portālā EUROPA  

vide   vertikāla līnija  

ES lauksaimniecība un kopējā lauksaimniecības politika (KLP) — bieži uzdoti jautājumi

Kāpēc vajadzīga KLP?
 

Kāpēc mums vajadzīga kopēja lauksaimniecības politika ES mērogā?

KLP gādā par godīgu konkurenci un kopējiem pārtikas kvalitātes un nekaitīguma standartiem. Pateicoties tai, labāk darbojas arī vienotais tirgus. Mūsdienās galdā varam celt visai plašu produktu klāstu, bet tas nebūtu iespējams bez vienotā tirgus, ko izveidoja ar KLP palīdzību.

Ja nebūtu KLP, katra dalībvalsts vēl aizvien subsidētu savus lauksaimniekus. Tā rezultātā rastos neveselīgas subsīdiju piešķiršanas sacensības, kuras varētu kontrolēt vienīgi atbilstoši ES valsts atbalsta noteikumiem, bet galarezultātā palielinātos kopējie izdevumi.


Varbūt KLP varētu vienkārši mest malā?

Nē. Mēs nevaram riskēt ar pārtikas apgādi, atņemot zemniekiem aizsardzības līdzekļus pret krīzi. Nevaram paļauties tikai uz tirgus konjunktūru, lai aizsargātu mūsu ainavu pret klimata pārmaiņām vai palīdzētu lauksaimniekiem pielāgoties globalizācijai.

Lai atrisinātu šādas problēmas, Eiropas Savienība ir sākusi modernizēt un vienkāršot KLP.

Piešķirot subsīdijas, kas uzlabo finansiālo stabilitāti, ES jau ir devusi zemniekiem iespēju brīvi reaģēt uz situāciju tirgū. Tā arī stimulē lauku saimniecību ilgtspēju un nostiprina to konkurētspēju pasaulē.

Patlaban darba mērķis ir izveidot vēl vienkāršāku, efektīvāku un iedarbīgāku atbalsta sistēmu.
 

Kāpēc lauksaimniekiem vajadzīgs valsts atbalsts, vai tad viņi jau nepelna gana?

Pretēji dažās valstīs populārajam uzskatam lauksaimniecība nav naudas kaltuve. Salīdzinājumā ar citu profesiju pārstāvjiem zemnieki bieži strādā ilgāk un pelna mazāk. Pamatieguldījumi saimniecībā ir dārgi un atmaksājas tikai pēc vairākiem mēnešiem vai pat gadiem.

ES lauksaimnieki saņem subsīdijas, jo sniedz visai sabiedrībai kopīgu ieguvumu, ko nespēj nodrošināt vienīgi tirgus, — viņi, piemēram, gādā par vides aizsardzību, dzīvnieku labturību un augstas kvalitātes un nekaitīgu pārtiku. Šajā ziņā Eiropas Savienības standarti ir vieni no augstākajiem pasaulē. Tāpēc pārtikas ražošana Eiropā izmaksā dārgāk nekā valstīs, kur šādi standarti nav obligāti.

Eiropas lauksaimniekiem, kuri ražo pārtiku, uzņemdamies augstas izmaksas, bez valsts atbalsta būtu ļoti grūti konkurēt ar citu valstu zemniekiem. Turklāt, pieaugot klimatu pārmaiņu ietekmei, ilgtspējīgas lauksaimniecības izmaksas vienīgi palielināsies.

 

 

  vertikāla līnija  

Īsumā par ES lauksaimniecību

Galvenie fakti par KLP

Kāpēc vajadzīga KLP?

KLP izmaksas

KLP reformas

Mīts vai īstenība?

Lauku attīstība

Pārtikas cenas

KLP un vide

KLP un tirdzniecība

KLP un jaunattīstības valstis

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums

Dzīvnieku veselība un labturība
 


Lauksaimniecība un lauku attīstība I Uz sākumu

Informācija atjaunināta 15-06-2011