Vigtig juridisk meddelelse
 
Kontakt  |  Søgning på EUROPA   

environnement   lodret linje  

Ofte stillede spørgsmål om den fælles landbrugspolitik og landbruget i EU

Hvorfor en fælles landbrugspolitik?
 

Hvorfor har vi brug for en "fælles" landbrugspolitik i EU?

Den fælles landbrugspolitik er garant for en fair konkurrence og fælles kvalitets- og sikkerhedsstandarder for vores fødevarer. Den bidrager også til at opnå et velfungerende indre marked. De mange forskellige varer, vi kan sætte på bordet hver eneste dag, ville ikke have været muligt uden det indre marked. Den fælles landbrugspolitik har sammen med andre EU-politikker været med til at skabe det indre marked.

Uden en fælles landbrugspolitik ville industrilandene stadig give tilskud til deres landmænd. Det ville føre til konkurrence om tilskuddene, som ville skulle forvaltes med hård hånd efter EU's statsstøtteregler, og som kunne resultere i højere udgifter samlet set.


Bør vi afskaffe den fælles landbrugspolitik?

Nej. Vi kan ikke spille hasard med fødevareforsyningerne ved at fratage landmændene ethvert bolværk mod kriser. Vi kan ikke blot løbe an på, at markedskræfterne beskytter vores landskaber mod klimaændringer, eller at de sætter landmændene i stand til at klare globaliseringen.

For at kunne tage disse udfordringer op arbejder EU aktivt på at modernisere og forenkle den fælles landbrugspolitik.

Gennem indkomststøtten, der sikrer landmændene en vis grad af økonomisk sikkerhed, er de nu blevet i stand til at tilpasse produktionen til markedssignalerne. Landbrugspolitikken bidrager også til at gøre bedrifterne bæredygtige, så de kan klare sig i den globale konkurrence.

Målet er nu at arbejde i retning af en endnu mere forenklet og mere effektiv støtteordning.
 

Hvorfor har landmænd brug for offentlig støtte – tjener de ikke nok?

I modsætning til den udbredte opfattelse i nogle lande er landbrug ikke et særlig indbringende erhverv. Sammenlignet med andre erhverv har landmænd ofte længere arbejdsdage og lavere indtægter. De nødvendige investeringer i deres bedrifter kræver mange penge og giver først afkast flere måneder, ja måske endda flere år senere.

Landmændene i EU modtager indkomststøtte for at levere den type offentlige goder, som markedet ikke kan levere uden intervention – f.eks. miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og sikre fødevarer af høj kvalitet. EU's standarder på disse områder er blandt de højeste i verden. Derfor er det dyrere at producere fødevarer i Europa end i lande, hvor sådanne standarder ikke er obligatoriske.

Med de høje produktionsomkostninger ville det uden den offentlige støtte være meget svært for EU's landmænd at konkurrere med landmænd i andre lande. Efterhånden som indvirkningen af klimaændringerne tager til, vil omkostningerne ved et bæredygtigt landbrug sandsynligvis stige.

 

 

  lodret linje  

Sådan ser landbruget i EU ud

Fakta om den fælles landbrugspolitik

Hvorfor en fælles landbrugspolitik?

Hvad koster den fælles landbrugspolitik?

Reformer af den fælles landbrugspolitik

Fup eller fakta?

Udvikling af landdistrikterne

Fødevarepriser

Den fælles landbrugspolitik og miljøet

Den fælles landbrugspolitik og handel

Den fælles landbrugspolitik og udviklingslandene

Fødevarernes kvalitet og sikkerhed

Dyrs sundhed og velfærd
 


Landbrug og udvikling af landdistrikter I Til toppen

Seneste opdatering: 15-06-2011