Důležité právní upozornění
 
Kontakt | Hledat na portálu EUROPA  

životní prostředí   svislá čára  

Časté otázky týkající se společné zemědělské politiky (SZP) a evropského zemědělství

Proč SZP?
 

Proč potřebujeme „společnou“ zemědělskou politiku na úrovni EU?

Společná zemědělská politika zajišťuje poctivou hospodářskou soutěž a jednotné normy kvality a nezávadnosti potravin. Napomáhá rovněž fungování jednotného trhu. Bez jednotného trhu, který takové politiky jako SZP pomáhají utvářet, by byla dnešní různorodost zemědělských produktů nemyslitelná.

Bez SZP by jednotlivé země své zemědělce ještě stále subvencovaly. To by vedlo k soutěživosti v subvencování, která by se musela řídit přísnými pravidly EU pro státní podporu a mohla by mít za následek celkově vyšší výdaje.


Měly by být SZP zrušena?

Ne. Nemůžeme hazardovat s dodávkami potravin tím, že připravíme zemědělce o veškerou obranu proti krizím. Nemůžeme spoléhat pouze na to, že tržní síly ochrání naši krajinu před změnou klimatu nebo že pomohou zemědělcům se vypořádat s globalizací.

Abychom se takovým problémům vyhnuli, Evropská unie SZP neustále modernizuje a zjednodušuje.

Zemědělci už například nemusí reagovat na tržní signály, protože dostávají podporu příjmu, aby dosáhli určitého materiálního zabezpečení. SZP také pomáhá zemědělským podnikům, aby se staly udržitelnými a zachovaly si svou výkonnost tváří v tvář světové konkurenci.

Naším cílem je celý systém podpor ještě více zjednodušit a zefektivnit.
 

Proč musí zemědělci čerpat podporu z veřejných prostředků? Nejsou jejich výdělky už tak dostatečné?

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení panujícího v některých zemích není zemědělství zlatý důl. Na rozdíl od jiných profesí pracují zemědělci často déle a vydělávají méně. Investice nezbytné pro jejich podnikání jsou nákladné a zisk se dostavuje pouze za několik měsíců, či dokonce let.

Zemědělci v EU získávají podporu příjmu na vytváření hodnot, které samotný trh poskytnout nedokáže, například zajištění ochrany životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat, vysoké kvality a nezávadnosti potravin. Normy Evropské unie v těchto oblastech patří mezi nejlepší na světě. V důsledku toho je výroba potravin v Evropě nákladnější než v zemích, kde tyto normy povinné nejsou.

Bez podpory z veřejných zdrojů by proto evropští zemědělci jen stěží mohli konkurovat zemědělcům v jiných zemích. Se zvyšujícími se dopady změny klimatu náklady na udržitelné zemědělství pravděpodobně ještě porostou.

 

 

  svislá čára  

Zemědělství v EU

Základní fakta o SZP

Proč SZP?

Náklady na SZP

Reformy SZP

Realita nebo fikce?

Rozvoj venkova

Ceny potravin

SZP a životní prostředí

SZP a obchod

SZP a rozvojové země

Kvalita a bezpečnost potravin

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 


Zemědělství a rozvoj venkova I Začátek stránky

Poslední aktualizace: 15-06-2011