Viktigt rättsligt meddelande
 
Kontakt | Sök på EUROPA  

miljö   vertikalt streck  

EU:s jordbruk och den gemensamma jordbrukspolitiken – vanliga frågor

Djurhälsa och djurskydd
 

Hur behandlas djuren?

EU:s institutioner och medlemsländer måste ta hänsyn till djurhälsan och djurskyddet när de utformar och genomför sina regler och åtgärder.

Enligt jordbrukspolitiken måste bönderna följa djurskyddsreglerna och de uppmanas att förbättra förhållandena för djuren ytterligare.Vad gör EU för att skydda djurens hälsa?

EU:s regler för olika djursjukdomar – som är bindande i alla medlemsländer – har förbättrats avsevärt under åren tack vare bättre kunskap och större erfarenhet.

 

 

  vertikalt streck  

En bild av jordbruket i EU

Basfakta om jordbrukspolitiken

Varför behövs jordbrukspolitiken?

Vad kostar det?

Reformer

Myt eller verklighet?

Landsbygdsutveckling

Matpriser

Jordbrukspolitiken och miljön

Jordbrukspolitiken och handeln


Jordbrukspolitiken och utvecklingsländerna

Bra och säker mat

Djurhälsa och djurskydd


 

 


Jordbruk och landsbygdsutveckling I Till början

Senaste uppdatering: 15-06-2011