Pomembno pravno obvestilo
 
Kontakt | Iskalnik po portalu EUROPA  

Okolje   navpična črta  

Skupna kmetijska politika (SKP) in kmetijstvo Evropske unije – pogosta vprašanja

Zdravje in dobro počutje živali
 

Kako ravnamo z živalmi?

Institucije EU in države članice morajo ob pripravi in izvajanju zakonov in politik upoštevati zdravje in dobro počutje živali.

V okviru SKP morajo kmetje spoštovati standarde za dobro počutje živali. Kmete hkrati spodbujamo, da pogoje za dobro počutje živali še izboljšujejo.Kako EU varuje zdravje živali?

Z leti smo z vedno več izkušenj in znanja znatno izboljšali pravila EU o boleznih živali, ki so zavezujoča za vse države članice.

 

 

  navpična črta  

O kmetijstvu Evropske unije

Osnovni podatki o SKP

Čemu SKP

Stroški SKP

Reforme SKP

Resnica ali mit

Razvoj podeželja

Cena hrane

SKP in okolje

SKP in trgovina


SKP in države v razvoju

Kakovost in varnost hrane

Zdravje in dobro počutje živali
 

 


Kmetijstvo in razvoj podeželja I Na vrh

Zadnja sprememba: 20. 6. 2011