Aviz legal important
 
Contact | Caută pe EUROPA  

environment   vertical line  

Politica agricolă comună (PAC) - întrebări frecvente

Sănătatea şi bunăstarea animalelor
 

Cum sunt tratate animalele?

Atunci când elaborează şi pun în aplicare legislaţia şi politicile, instituţiile UE şi statele membre trebuie să ia în considerare sănătatea şi bunăstarea animalelor.

PAC prevede că agricultorii trebuie să respecte normele existente în acest domeniu şi îi încurajează să ia măsuri suplimentare pentru a ameliora bunăstarea animalelor.Cum contribuie PAC la protecţia sănătăţii animalelor?

Prevederile UE privind bolile la animale, care sunt obligatorii pentru statele membre, s-au îmbunătăţit în mod considerabil de-a lungul anilor, odată cu acumularea de experienţă şi expertiză.

  vertical line  

Despre agricultura europeană

Informaţii generale despre PAC

De ce este nevoie de PAC?

Costurile PAC

Reforma PAC

Adevăr sau ficţiune?

Dezvoltare rurală

Preţul alimentelor

PAC şi mediul

PAC şi comerţul


PAC şi ţările în curs de dezvoltare

Calitatea şi siguranţa alimentelor

Sănătatea şi bunăstarea animalelor
 

 

 


Agricultură şi dezvoltare rurală I Începutul paginii

Last update: 20-06-2011