Svarīgs juridisks paziņojums
 
Kontakti | Meklēt portālā EUROPA  

vide   vertikāla līnija  

ES lauksaimniecība un kopējā lauksaimniecības politika (KLP) — bieži uzdoti jautājumi

Dzīvnieku veselība un labturība
 

Kā Eiropas Savienībā izturas pret dzīvniekiem?

Izstrādājot un ieviešot jaunus tiesību aktus un politiku, ES iestādēm un dalībvalstīm jāņem vērā jautājumi, kas saistīti ar dzīvnieku veselību un labturību.

KLP noteikts, ka lauksaimniekiem jāievēro dzīvnieku labturības standarti. Tāpat arī paredzēti veidi, kā lauksaimniekus rosināt vēl vairāk uzlabot dzīvnieku labturību.Kā ES aizsargā dzīvnieku veselību?

Gadu gaitā uzkrājoties pieredzei un zināšanām, ir ievērojami uzlabots ES regulējums attiecībā uz dzīvnieku slimībām. Šie ES noteikumi dalībvalstīm ir saistoši.

 

 

  vertikāla līnija  

Īsumā par ES lauksaimniecību

Galvenie fakti par KLP

Kāpēc vajadzīga KLP?

KLP izmaksas

KLP reformas

Mīts vai īstenība?

Lauku attīstība

Pārtikas cenas

KLP un vide

KLP un tirdzniecība


KLP un jaunattīstības valstis

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums

Dzīvnieku veselība un labturība
 

 


Lauksaimniecība un lauku attīstība I Uz sākumu

Informācija atjaunināta 15-06-2011