Oluline õigusteave
 
Kontakt | Otsi portaalist EUROPA  

keskkond   püstjoon  

Euroopa põllumajandus ja ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) – korduvad küsimused

Loomade tervishoid ja heaolu
 

Kuidas loomi koheldakse?

ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad oma õigusakte ja poliitikat kujundades ja rakendades võtma arvesse loomade tervishoidu ja heaolu.

Põllumajandustootjad peavad ÜPP raames järgima loomade heaolu nõudeid, kuid neid julgustatakse selles valdkonnas isegi rohkem ära tegema.


Miks EL toetab jätkuvalt eluskarja eksporti?

Enamus eluskarja toetusi kaotati 2006. aasta lõpus pärast seda, kui kodanikud avaldasid pahameelt seoses ekspordina tapale veetavate loomade kohtlemisega. Ainult tõuaretuseks ette nähtud kariloomade puhul on võimalik saada eksporditoetust, ning selliseid loomi koheldakse nende uues elupaigas piisavalt hästi.


Kuidas on ELis korraldatud loomade tervishoid?

Loomade haigusi käsitlevaid (ning liikmesriikidele siduvaid) ELi eeskirju on aastate jooksul oluliselt parandatud - see on toimunud vastavalt kogemuste ja teadmiste kasvule.

 

 

  püstjoon  

ELi põllumajanduse ülevaade

Põhifaktid ÜPP kohta

Milleks ÜPP?

ÜPP maksumus

ÜPP reformid

Fakt või väljamõeldis?

Maaelu areng

Toiduhinnad

ÜPP ja keskkond

ÜPP ja kaubandus


ÜPP ja arengumaad

Toidu kvaliteet ja -ohutus

Loomade tervishoid ja heaolu

Uued liikmesriigid
 

 


Põllumajandus ja maaelu areng | Üles

Viimati ajakohastatud: 15-06-2009