Viktigt rättsligt meddelande
 
Kontakt | Sök på EUROPA  

miljö   vertikalt streck  

EU:s jordbruk och den gemensamma jordbrukspolitiken – vanliga frågor

Jordbrukspolitiken och handeln 


Kan man fortfarande kalla EU för ”Fästning Europa”?

EU har de senaste tjugo åren öppnat sina marknader avsevärt. Två tredjedelar av EU:s jordbruksimport kommer från utvecklingsländerna – det är mer än vad USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan importerar tillsammans. Tack vare bilaterala avtal är tullarna på jordbruksprodukter från ett antal länder låga, och de 50 fattigaste länderna i världen kan exportera till EU utan vare sig tullar eller kvoter.
 

Bör vi införa nya importhinder för att skydda våra egna bönder och livsmedel?

Om vi skapar nya hinder kommer även våra handelspartner att göra det. EU-ländernas konkurrensfördel är att vi kan erbjuda högvärdiga förädlade livsmedel. Marknader i utvecklingsländerna, bl.a. Kina och Indien, erbjuder enorma möjligheter för expansion i den branschen.

Bästa sättet att garantera livsmedelstrygghet är att ha en fungerande handel. Bästa sättet att skydda våra bönder är att ge dem förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden. Det kan vi göra genom att garantera dem en säker inkomst, vilket är precis vad jordbrukspolitiken gör i dag.
 

Har de senaste reformerna av jordbrukspolitiken stärkt EU:s ställning i WTO-förhandlingarna?

Ja, det har de. Reformerna visar att EU lever som man lär – böndernas och konsumenternas behov tillgodoses samtidigt som man kraftigt minskar de konkurrensvidriga stöden och håller EU:s marknad öppen för handel med länder utanför EU.
 

 

  vertikalt streck  

En bild av jordbruket i EU

Basfakta om jordbrukspolitiken

Varför behövs jordbrukspolitiken?

Vad kostar det?

Reformer

Myt eller verklighet?

Landsbygdsutveckling

Matpriser

Jordbrukspolitiken och miljön

Jordbrukspolitiken och handeln

Jordbrukspolitiken och utvecklingsländerna

Bra och säker mat

Djurhälsa och djurskydd

 
 


Jordbruk och landsbygdsutveckling I Till början

Senaste uppdatering: 15-06-2011