Svarīgs juridisks paziņojums
 
Kontakti | Meklēt portālā EUROPA  

vide   vertikāla līnija  

ES lauksaimniecība un kopējā lauksaimniecības politika (KLP) — bieži uzdoti jautājumi

KLP un tirdzniecība


Vai Eiropa joprojām ir “cietoksnis”?

Divās pēdējās desmitgadēs ES ir ievērojami atvieglojusi piekļuvi savam tirgum. Divas trešdaļas ES importētās pārtikas nāk no jaunattīstības valstīm. ES no šīm valstīm lauksaimniecības produktus importē vairāk nekā ASV, Kanāda, Japāna un Jaunzēlande kopā. Pateicoties divpusējiem līgumiem, ES noteiktā lauksaimniecības preču ievedmuita daudzām valstīm ir neliela, bet 50 pasaulē visnabadzīgākās valstis savas preces var eksportēt uz ES bez ievedmuitas un kvotām.
 

Vai būtu jāievieš jauni importa ierobežojumi, lai aizsargātu mūsu lauksaimniekus un pārtikas ražotājus?

Ja mēs ieviesīsim jaunus ierobežojumus, tieši tāpat rīkosies arī mūsu tirdzniecības partneri. Konkurences cīņā ES stiprā puse ir spēja piedāvāt augstvērtīgu apstrādāto pārtiku. Jaunattīstības valstīs, tostarp Indijā un Ķīnā, ir iespējams ievērojami paplašināt šādu Eiropas preču noietu.

Abpusēji izdevīga tirdzniecība ir vislabākais veids, kā nodrošināt pārtikas nekaitīgumu. Savukārt labākais veids, kā aizsargāt mūsu lauksaimniekus, ir viņiem ļaut pārliecinoši konkurēt pasaules tirgū, nodrošinot viņiem pastāvīgus ienākumus. Tieši tāds pašlaik arī ir KLP mērķis.
 

Vai pēdējās KLP reformas ir palīdzējušas palielināt ES ietekmi PTO sarunās?

Jā. Tagad ES var teikt, ka tās vārdi saskan ar darbiem, — bloka lauksaimniecības politika atbilst gan lauksaimnieku, gan patērētāju vajadzībām, tirdzniecību kropļojošas iekšējās subsīdijas ir ievērojami samazinātas, un ES tirgus ir atvērts tirdzniecībai ar ārpuskopienas valstīm.
 

 

  vertikāla līnija  

Īsumā par ES lauksaimniecību

Galvenie fakti par KLP

Kāpēc vajadzīga KLP?

KLP izmaksas

KLP reformas

Mīts vai īstenība?

Lauku attīstība

Pārtikas cenas

KLP un vide

KLP un tirdzniecība

KLP un jaunattīstības valstis

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums

Dzīvnieku veselība un labturība
 

 
 


Lauksaimniecība un lauku attīstība I Uz sākumu

Informācija atjaunināta 15-06-2011