Vigtig juridisk meddelelse
 
Kontakt  |  Søgning på EUROPA 

miljø   lodret linje  

Ofte stillede spørgsmål om den fælles landbrugspolitik og landbruget i EU

Den fælles landbrugspolitik og handel


Kan man stadig kalde EU et "Fort Europa"?

EU har i de seneste tyve år åbnet sit marked betydeligt. To tredjedele af EU's landbrugsimport stammer fra udviklingslande – det er mere, end hvad USA, Canada, Australien, New Zealand og Japan tilsammen importerer fra udviklingslandene. Takket være bilaterale aftaler er landbrugstolden lav for en række lande, og de 50 fattigste lande i verden kan eksportere til EU uden told eller kvoter.

 

Bør vi indføre nye importbarrierer for at beskytte vores landmænd og fødevarer?

Hvis vi gør det, vil vores handelspartnere gøre det samme. Europas konkurrencemæssige fordel består i, at vi kan levere højtforædlede fødevarer. Markederne i udviklingslande, herunder Kina og Indien, giver store muligheder for ekspansion i den retning.

Den bedste måde at sikre fødevaresikkerheden på er gennem en velfungerende samhandel. Og den bedste måde at beskytte vores landmænd på er at give dem de rette forudsætninger for at kunne konkurrere på verdensmarkedet. Det kan vi gøre ved at sikre dem en stabil indkomst. Og det er præcis, hvad landbrugspolitikken gør i dag.

 

Har de seneste landbrugsreformer styrket EU's position i WTO-forhandlingerne?

Ja, det har de. Reformerne viser, at EU har sat handling bag ordene – landbrugspolitikken opfylder landmændenes og forbrugernes behov, den handelsforvridende støtte nedskæres kraftigt, og EU-markedet holdes åbent for handel med lande uden for EU.  

 

 

 

  lodret linje  

Sådan ser landbruget i EU ud

Fakta om den fælles landbrugspolitik

Hvorfor en fælles landbrugspolitik?

Hvad koster den fælles landbrugspolitik?

Reformer af den fælles landbrugspolitik

Fup eller fakta?

Udvikling af landdistrikterne

Fødevarepriser


Den fælles landbrugspolitik og miljøet


Den fælles landbrugspolitik og handel

Den fælles landbrugspolitik og udviklingslandene

Fødevarernes kvalitet og sikkerhed

Dyrs sundhed og velfærd


 

 


Landbrug og udvikling af landdistrikter I Til toppen

Seneste opdatering: 15-06-2011