Důležité právní upozornění
 
Kontakt | Hledat na portálu EUROPA  

životní prostředí   svislá čára  

Časté otázky týkající se společné zemědělské politiky (SZP) a evropského zemědělství

SZP a obchod 


Existuje ještě „pevnost Evropa“?

V posledních dvaceti letech otevřela EU významným způsobem svůj trh. Dvě třetiny zemědělských produktů dovážených do Unie pochází z rozvojových zemí, což je více, než kolik z těchto zemí dováží USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko dohromady. Díky dvoustranným dohodám jsou cla na dovážené zemědělské produkty pro řadu zemí nízká a 50 nejchudších zemí světa může do EU vyvážet bez cel či kvót.
 

Měli bychom zavést nové limity na dovoz, abychom ochránili evropské zemědělce a potraviny?

Pokud zavedeme nové limity, učiní totéž i naši obchodní partneři. Konkurenční výhoda Evropy spočívá v tom, že nabízí prvotřídní zpracované potraviny. Trhy v rozvojových zemích, včetně Číny a Indie, nabízejí velké příležitosti k expanzi tímto směrem.

Nejlepším způsobem, jak zajistit pravidelné dodávky potravin, je zachovat zdravý dvoustranný obchod. Nejlepším způsobem, jak ochránit evropské zemědělce, je umožnit jim účinně konkurovat na světovém trhu a poskytnout jim pravidelný příjem. To je přesně to, co SZP dnes dělá.
 

Zajišťují poslední reformy SZP Evropské unii lepší vyjednávací pozici pro rozhovory v rámci Světové obchodní organizace?

Ano, zajišťují. Unie teď může přesvědčivě argumentovat, že se řídí tím, co hlásá: její zemědělská politika splňuje potřeby zemědělců i spotřebitelů, výrazně snižuje domácí subvence narušující obchod a neuzavírá trh EU před obchodováním se třetími zeměmi.
 

 

 

  svislá čára  

Zemědělství v EU

Základní fakta o SZP

Proč SZP?

Náklady na SZP

Reformy SZP

Realita nebo fikce?

Rozvoj venkova

Ceny potravin

SZP a životní prostředí

SZP a obchod

SZP a rozvojové země

Kvalita a bezpečnost potravin

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat


 

 
 


Zemědělství a rozvoj venkova I Začátek stránky

Poslední aktualizace: 15-06-2011