Viktigt rättsligt meddelande
 
Kontakt | Sök på EUROPA  

miljö   vertikalt streck  

EU:s jordbruk och den gemensamma jordbrukspolitiken – vanliga frågor

Landsbygdsutveckling


Vad menas med landsbygdsutveckling?

Målet för politiken för landsbygdsutveckling är att hålla landsbygden levande genom att skapa en balanserad utveckling där. Den är en viktig del av den gemensamma jordbrukspolitiken.


Vem genomför politiken för landsbygdsutveckling?

Medlemsländerna väljer insatser som passar deras särskilda behov och förvaltar programmen själva. EU betalar en del av kostnaden (medfinansiering).


Hur mycket kostar det? Varifrån kommer pengarna?

Budgeten för de 27 EU-länderna för perioden 2007–2013 uppgår till 96 miljarder euro (löpande priser).

Pengarna kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Delar av direktstödet till jordbrukarna har nu förts över till landsbygdsutvecklingen genom den så kallade moduleringsmekanismen.


Hur används pengarna?

Pengarna för landsbygdsutveckling går till verksamhet både inom och utanför jordbruket, t.ex.

  • bättre bredbandstäckning,

  • hjälp till småföretag,

  • hjälp till livsmedelsförädlingsindustrin,

  • utbyggd barnomsorg så att mammor som bor på landsbygden kan återgå till jobbet.

EU-länderna fastställer sina egna prioriteringar för landsbygdsutvecklingen, men de måste använda minst 10 % av sin budget till att stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, minst 25 % för att förbättra miljön på landsbygden och minst 10 % för att diversifiera landsbygdsekonomin.


Vad görs för jordbrukarna?

Jordbrukarna kan få jordbruksrådgivning och stöd för livsmedelsbearbetning och marknadsföring.


Kan politiken för landsbygdsutveckling anpassas till olika regioner?

Varje land utformar en nationell strategi för landsbygdsutveckling, men programmen kan utformas och genomföras regionalt.


Hur skiljer sig politiken för landsbygdsutveckling från regionalpolitiken?

Den regionala utvecklingspolitiken ska framförallt stödja de mest missgynnade områdena i EU. Politiken för landsbygdsutveckling riktar sig till alla regioner i alla länder.

I dag stöder politiken för landsbygdsutveckling inte bara jordbrukare, utan också andra aktörer i landsbygdsekonomin, t.ex. skogsägare, lantarbetare, småföretag och lokala icke-statliga organisationer.
 

Vad är ”Leader"?

”Leader” är den franska förkortningen för ”länkar mellan åtgärder för att utveckla ekonomin på landsbygden”. Som namnet antyder är det en metod för stärka landsbygdsekonomin genom att mobilisera lokalsamhällena, snarare än att genomföra färdiga åtgärder. EU-länderna ska använda minst 5 % av sin budget för landsbygdsutveckling till Leaderprojekt.


Kan landsbygdsutvecklingen bidra till en bättre miljö?

Alla program för landsbygdsutveckling ska innehålla åtgärder för att skydda och förbättra naturresurserna och landskapet.

Stödet innebär att mottagarna kompenseras för att de skyddar och bevarar landsbygden och bekämpar klimatförändringen. Några exempel:

  • Skydd av vattenkvaliteten

  • Hållbar markförvaltning

  • Plantering av träd för att förhindra erosion och översvämningar


 

  vertikalt streck  

En bild av jordbruket i EU

Basfakta om jordbrukspolitiken

Varför behövs jordbrukspolitiken?

Vad kostar det?

Reformer

Myt eller verklighet?

Landsbygdsutveckling

Matpriser

Jordbrukspolitiken och miljön

Jordbrukspolitiken och handeln

Jordbrukspolitiken och utvecklingsländerna

Bra och säker mat

Djurhälsa och djurskydd


 

 


Jordbruk och landsbygdsutveckling I Till början

Senaste uppdatering: 15-06-2011