Pomembno pravno obvestilo
 
Kontakt | Iskalnik po portalu EUROPA  

Okolje   navpična črta  

Skupna kmetijska politika (SKP) in kmetijstvo Evropske unije – pogosta vprašanja

Razvoj podeželja


Kaj je razvoj podeželja?

Politika EU razvoja podeželja želi ohranjati podeželje z uravnoteženim razvojem podeželskih območij in je pomemben del SKP.


Kdo vodi politiko razvoja podeželja?

Države članice ali regije lahko izberejo ukrepe, ki ustrezajo njihovim posebnim potrebam, programe pa lahko izvajajo same. EU krije (sofinancira) del stroškov.


Koliko vse to stane?  Od kod prihaja denar?

Proračun za vseh 27 držav članic za obdobje 2007–2013 znaša 96 milijard EUR (po trenutnih cenah).

Finančna sredstva zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), del neposrednih plačil kmetom za ukrepe razvoja podeželja pa zdaj tudi mehanizem imenovan „modulacija“.


Kako se porabi denar?

Skladi za razvoj podeželja se lahko uporabljajo za kmetijske in nekmetijske dejavnosti, na primer:

  • širitev širokopasovnega dostopa,

  • pomoč malim podjetjem,

  • pomoč živilsko-predelovalni industriji,

  • izboljšanje otroškega varstva, da bi se na podeželju več mater lahko vrnilo v službe.

Države članice EU določijo svoje prednostne cilje na področju razvoja podeželja, vendar morajo vsaj 10 % svojega proračuna nameniti povečanju konkurenčnosti na področju kmetijstva in gozdarstva, vsaj 25 % izboljšanju okolja ter vsaj 10 % ukrepom za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva.


Kakšne koristi imajo kmetje?

Kmetje lahko zaprosijo za pomoč in nasvete glede pridelave, predelave hrane in trženja.


Ali se lahko politika razvoja podeželja prilagodi potrebam različnih regij?

Države članice oblikujejo nacionalno strategijo za razvoj podeželja, vendar lahko posamezne programe pripravijo in izvedejo na regionalni ravni.


Kako se politika razvoja podeželja razlikuje od regionalne politike?

Politika regionalnega razvoja zlasti pomaga najbolj prikrajšanim regijam EU. Politika regionalnega razvoja se uporablja v vseh regijah v vseh državah.

Politika regionalnega razvoja ne pomaga samo kmetom, ampak tudi ljudem, ki so povezani z dejavnostmi podeželskega gospodarstva, kot so lastniki gozdov, kmetijski delavci, mala podjetja, lokalne nevladne organizacije itd.
 

Kaj je pristop „Leader“?

„Leader“ je francoska kratica za „povezave med ukrepi za razvoj podeželskega gospodarstva“. Kot je razvidno iz imena, je to način za izboljšanje podeželskega gospodarstva, in sicer z vključitvijo lokalnih skupnosti v sprejemanje novih ukrepov za razvoj podeželja namesto uveljavljanja že obstoječih. Države članice morajo vsaj 5 % svojega proračuna za razvoj podeželja porabiti za financiranje projektov Leader.


Kako lahko razvoj podeželja prispeva k varstvu okolja?

Vsak program za razvoj podeželja mora zajemati ukrepe za varovanje in izboljšanje naravnih virov EU in krajine na podeželju.

Sredstva za razvoj podeželja se zagotovijo v zameno in kot nadomestilo za ukrepe, ki ne samo da varujejo in ohranjajo podeželje EU, ampak tudi pomagajo v boju proti podnebnim spremembam. Taki primeri so:

  • ohranjanje kakovosti voda,

  • trajnostno upravljanje z zemljišči,

  • pogozdovanje za preprečevanje erozije in poplav.


 

  navpična črta  

O kmetijstvu Evropske unije

Osnovni podatki o SKP

Čemu SKP

Stroški SKP

Reforme SKP

Resnica ali mit

Razvoj podeželja

Cena hrane

SKP in okolje

SKP in trgovina

SKP in države v razvoju

Kakovost in varnost hrane

Zdravje in dobro počutje živali
 

 


Kmetijstvo in razvoj podeželja I Na vrh

Zadnja sprememba: 20. 6. 2011